UTH


Vi har fokus på patientsikkerheden


Denne side giver dig mulighed for at fortælle om utilsigtede hændelser, som du har oplevet i din kontakt som patient eller pårørende i lægeklinikken v/Lizzi Hald Larsen i forbindelse med sygehusvæsnet, hjemmeplejen eller andet sted i sundhedsvæsenet.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

”Det, der skete her, burde ikke være sket. Det vil jeg være sikker på, at lægeklinikken eller sundhedsvæsnet kan lære af.”

Hændelsen er utilsigtet, fordi læge eller andet personale i lægeklinikken eller andet sted i sundhedsvæsenet ikke har til hensigt at skade dig.

Vi vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Det er derfor af stor betydning, du fortæller, hvad der skete, så vi alle kan lære af det.

Der er tale om et ikke-sanktionerende system, som er helt adskilt fra patientklagesystemet og øvrige erstatningssystemer.

 

Til gennemførelse af disse ting er her etableret link til anmeldelse af UTH.
Start rapportering af utilsigtet hændelse