TEAM

 

Værdier

 

Faglighed
Vi vægter uddannelse højt i klinikken, både personalets og lægens efteruddannelse. Dette er afgørende for, at vi kan drive en lægepraksis med højt læge- og sygeplejefagligt niveau og at vi løbende altid kan optimere patientforløb og behandlingsmetoder. 

 

Grundighed
Ved din første henvendelse prøver vi, at få klarhed over dit problem og få lagt en plan for dit forløb. Det kan indebære undersøgelser som foretages i klinikken, henvisning til hospital, speciallæge eller anden behandler. Patienter med kroniske sygdomme følger faste forløbsplaner i klinikken.

 

Engagement
Vi oplever vores faglige og menneskelige engagement som stort. Vi arbejder på at styrke vores egagement ydeligere gennem hyppige møder mellem læge- og personaleteamet m.h.p. at styrke fagligheden og at give den enkelte medarbejder oplevelsen af at udføre meningsfulde opgaver.

 

Tryghed
Vi håber at du altid vil føle dig velkommen og tryk i klinikken. Ønsket er, at du føler dig mødt med respekt og vi beder om, at du møder os med respekt også selvom du måtte være utilfreds med noget. Skulle du have nogen form for kritik af dine oplevelser eller din behandling vil vi meget gerne lytte og vi beder dig rette henvendelse til lægen. Lizzi Hald Larsen