AKKREDITERING

 

Vi havde den 23. februar 2018 tilsynsbesøg for at sikre at klinikken lever op til de kvalitetskrav der stilles til almen praksis. 

Vi fik status: Akkrediteret

Dermed lever klinikken op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel. 

Vi har alle i klinikken arbejdet seriøst og detaljeret med processen og vi håber, at I som patienter får stor glæde ud af dette.